---------------------------------------------------------------------------------------

LELYSTAD 2019


De stichting Nationaal Mobiel Erfgoed Lelystad heeft besloten dit jaar géén congres te organiseren.
Motivatie hiervoor was hoofdzakelijk een beperkte invulling van het programma binnen een beperkte tijd.
Tevens hebben wij in overleg met het ministerie van OCW en met RCE moeten besluiten eerst een gedegen onderzoek te doen naar MKBA (Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse) voor het mobiel erfgoed.
Wij streven ernaar om in 2020 of 2021 een Mobiel Erfgoed Weekend met een congres in Lelystad te organiseren.
Na alle inspanning van de afgelopen periode gaan wij ons nu inzetten voor het komende jaar en hopen een goed programma te kunnen verwezenlijken, waar ook de andere sectoren van het mobiel erfgoed zich kunnen presenteren.---------------------------------------------------------------------------------------

De FVEN zoekt nieuwe bestuursleden


De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties van het Nederlands Varend Erfgoed.
De FVEN behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze behoudsorganisaties.
Zij pakt de problemen op die voor meerdere organisaties spelen en zij houdt daarvoor contact met andere organisaties en verschillende ministeries.
Daarnaast coördineert en stimuleert de FVEN activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed.
Tevens faciliteert de koepel de 15 aangesloten behoudsorganisaties, ondermeer door de registratie van het varend erfgoed in een nationaal 'Register Varend Erfgoed Nederland'.

De FVEN heeft de volgende commissies:
• Register
• Wet & Regelgeving
• Communicatie
• Droge – en natte evenementen

De FVEN werkt samen met:
• Mobiele Collectie Nederland (MCN)
• European Maritime Heritage (EMH)
• Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

Het bestuur van de FVEN bestaat uit een Algemeen Bestuur waarin alle aangesloten behoudsorganisaties zijn vertegenwoordigd en een Dagelijks Bestuur.
Voor het Dagelijks Bestuur zijn er drie vacatures (M/V):
• Vicevoorzitter • Secretaris
• Penningmeester

Voor informatie over deze vacatures kan je contact opnemen met Olav Loeber, vicevoorzitter.
Olav.loeber@gmail.com
www.fven.nl


 

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2019