Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) Overheidsvaartuigen
BEDIENING KUNSTWERKEN BLIJFT IN DE PROVINCIES VEELAL VOLGENS WINTERMAANDEN REGIEM Tot 1 juni 2020Bericht: 19.03.2020
De maatregelen vanwege het Covid-19 hebben ook forse impact op de binnenvaart.
We zijn ons bewust van de noodzaak om verschillende regels op te schorten en zijn daar nationaal en internationaal mee bezig.

We onderzoeken de mogelijkheden om de geldigheid van allerlei bemanningsdocumenten, -certificaten en –(deel)examens te verlengen tot na de crisis.
Natuurlijk gaan we ook na of de technische inspecties doorgang kunnen vinden en onderzoeken we de mogelijkheden om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen.
Vandaag hopen we een besluit te kunnen nemen in de CCR om de handhavende instanties op te roepen slechts te handhaven in die situaties waar de risico’s te groot zijn.

De aflossing van bemanning staat inmiddels ook onder druk.
Met de Europese Commissie is contact gezocht om te kijken of er een regeling voor het reizen van bemanningsleden gemaakt kan/moet worden.
Dit is al opgenomen in de richtlijnen die de Commissie gisteren publiceerde maar we bezien hoe dit in de praktijk uitgewerkt kan worden.

De infrastructuur en het transport over de binnenwateren is een vitaal proces dat we zo lang mogelijk zullen blijven ondersteunen.
Op dit moment is de ondersteuning van RWS nog 100% maar er wordt gewerkt aan een afschalingsmodel voor het geval er minder menskracht beschikbaar is.
Over de beschikbaarheid van de infrastructuur en aanverwante zaken zal RWS zelf de communicatie verzorgen.
Ook in de ons omringende landen is nog steeds voldoende capaciteit voor scheepvaartafwikkeling.
In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht. Relevante informatie wordt ook via de website van de CCR verspreid.

We zullen de informatieverstrekking op deze manier continueren op geschikte momenten.
Als er specifieke vragen zijn kunt u contact opnemen met mij of rechtstreeks met de relevante collega’s van mijn afdeling.

Ik wens u allen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Lucia Luijten
afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen

Rijkswaterstaat.2020.02546.0
Schie-Schiekanaal - Noorderkanaal - Hoge Boezem - Bergsche Voorplas - Rotte - Berkelsche Zweth - Achterhaven - Middenkous - Voorhaven - Aelbrechtskolk - Coolhaven - Delfshavense Schie - Delftse Schie - Schiedamsche Schie - Haringvliet - Scheepmakershaven; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Jonkersbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Bergsluis
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Kralingse Verlaat
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Berg en Broekse Verlaat
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Prinses Irenebrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Zwethbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Achterhavenbrug tot Piet Heynsbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Parksluizen tot Pieter de Hoochbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Hogebrug tot Spaansebrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Doenbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Oost-Abtsbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Spanjaardsbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Jan Kuitenbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
Genoemde objecten in beheer van gemeente Rotterdam blijven tot 1 juni in winterbediening.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 11, HCC
- informatiepunt telefoon 010-2521000, HCC
(Havenbedrijf Rotterdam NV , Gem. Rotterdam , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02571.0
Verbindingsvaartje naar Hollandsche IJssel; mededeling; gewijzigde bedieningstijden Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Snellesluis
· vrijdag 27 maart t/m maandag 6 april 2020
Bediening alleen op afspraak.
010-4537200 (minimaal 24 uur van te voren).
(Schieland en Krimpenerwaard , 27-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02513.0
Algemeen Nederland; mededeling; oponthoud
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Oponthoud Objecten Provincie Groningen
· woensdag 25 maart 2020 14:20 tot nader bericht
Bedientijden in de winterperiode zijn verlengd tot nader bericht.
(Groningen , Inspectie Scheepvaart , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02536.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten in beheer waterschap Hunze en Aa's
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Waterschap Hunze en Aa's stelt het vaarseizoen op haar vaarwegen vanaf 1 april uit voor onbepaalde tijd.
(Hunze en Aa's , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02511.0
Overijsselsche Vecht;
mededeling; stremming
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Stremming sluis Vechterweerd
· woensdag 25 maart t/m zondag 31 mei 2020
- Stremming sluis Vilsteren
· woensdag 25 maart t/m zondag 31 mei 2020
Met het uitstellen van het vaarseizoen door de provincie Overijssel, blijven ook de schutsluizen in de Vecht bij Vechteweerd (Dalfsen) en Vilsteren gesloten.
Hierdoor is recreatievaart niet mogelijk tot 1 juni.
De sluizen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) worden alleen geopend voor hulpdiensten.
(Drents Overijsselse Delta , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02508.0
Verbindingskanaal te Nigtevecht; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Nigtevechtbrug
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag 08:00 tot 22:00
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Zaterdag 08:00 tot 16:00
Zon- en feestdagen geen bediening
(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02537.0
Eem; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten Eem · woensdag 1 t/m donderdag 16 april 2020
Per 1 april zou het recreatie- of vaarseizoen van start gaan.
De start van dit vaarseizoen is uitgesteld.
(Utrecht , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02533.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten in beheer waterschap Amstel, Gooi en Vecht
· dinsdag 31 maart t/m donderdag 16 april 2020
Verlenging winterbediening vaarwegen waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02544.0
Westfriesche Vaart; mededeling; geen bediening
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Geen bediening Alkmaarse Brug
· donderdag 26 maart 2020 11:02 tot nader bericht
(Noord-Holland , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02252.2
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten Schiedam
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht
Bediening volgens winterdienstregeling.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02252.1 van 17-03-2020 is vervallen.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 22, havendienst Schiedam
- informatiepunt telefoon 0106315300, havendienst Schiedam
(Schiedam , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.01938.1
Koningshaven; bericht ingetrokken; geen bediening
Ivm overige geldt het volgende:
- Geen bediening Erasmusbrug
· vrijdag 27 maart 2020 01:45 tot 04:45
Ivm coronavirus komen de opnames te vervallen.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.01938.0 van 06-03-2020 is vervallen.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 11, HCC
- informatiepunt telefoon 010-2521000, HCC
(Havenbedrijf Rotterdam NV , 053/2020 , 24-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02502.0
Algemeen Nederland; mededeling; geen bediening
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Geen bediening bruggen en sluizen bediend door Waternet welke niet vallen onder de Kostverlorenvaartroute , Amstelroute en het Noord Hollandskanaal.
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht 's nachts 22:00 tot 08:00
(Amsterdam , Programma Varen , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02481.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten in beheer provincie Overijssel
· dinsdag 24 maart 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengd tot nader bericht.
Uitgezonderd beroepsvaart en hulpdiensten.
(Overijssel , 24-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02484.0
Schuitendiep; mededeling; geen bediening Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Geen bediening Poelebrug
· dinsdag 24 maart 2020 14:13 tot nader bericht
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 9, CP brugbediening
- informatiepunt telefoon 050-3188500, CP brugbediening
- informatiepunt telefoon 050-3678537, Havenkantoor
(Groningen , 2020-004 , 24-03-2020)

Bericht van Waternet aan de Waterkamer: Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten binnenwater Amsterdam in beheer Waternet
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht dagelijks 08:00 tot 22:00
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht zaterdag 00:00 tot 05:00
Waternet heeft voor de Amsterdamse objecten maatregelen getroffen om de dienstverlening op haar te bedienen objecten zoveel als mogelijk is in stand te houden.
Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken.
Ivm de huidige situatie rondom het Corona virus lukt het niet om de personele planning voor een 24 uurs rooster volledig te krijgen.
Naar informatie van de gemeente Haarlem is de staande mastroute via Haarlem, tot op heden nog niet beperkt.
( Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 24-03-2020)
Dit besluit heeft gevolg voor het beschikbaar zijn van de routes, conform het Route akkoord.
We hebben deze berichtgeving vertaald in de consequenties van deze berichtgeving richting de vaarweggebruikers en deze op de website van 'Varen doe je Samen!' geplaatst.


Rijkswaterstaat.2020.02338.1
Achterzaan of Binnenzaan;
bericht ingetrokken; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Vaarwegen Gemeente Zaanstad
· woensdag 18 maart 2020 12:17 tot nader bericht
Zie bericht Rijkswaterstaat.2020.02442.0
(Zaanstad , 24-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02403.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Objecten in beheer provincie Zuid-Holland
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Winterbediening wordt verlengd tnb.
Informatie: - informatiepunt telefoon 070 441 6611
(Zuid-Holland , 20-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02442.0
Nauernasche Vaart - Voorzaan - Achterzaan of Binnenzaan; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Nauernasche Vaart
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Voorzaan Achterzaan of Binnenzaan
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengd tot nader bericht.
(Zaanstad , 23-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02368.0
Algemeen Nederland; mededeling; oponthoud
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Oponthoud objecten binnenwater Amsterdam in beheer Waternet
· donderdag 19 maart 2020 13:42 tot nader bericht
Waternet heeft voor de Amsterdamse objecten maatregelen getroffen om de dienstverlening op haar vaarwegen in stand te houden.
Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken.
Hierdoor kan het voorkomen dat de wachttijden voor bruggen en sluizen langer zijn dan dat u gewend bent.

(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 19-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02292.0
Achterzaan of Binnenzaan; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Vaarwegen Gemeente Zaanstad
· woensdag 18 maart 2020 12:17 tot nader bericht
De bruggen en Wilhelminasluis over de Zaan en Nauernasche Vaart in Zaanstad worden volgens de winterbediening bedient.
(Zaanstad , 18-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02292.0
Noorder Buiten-Spaarne - Binnen-Spaarne - Zuider Buiten-Spaarne; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm overige geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Vaarwegen gemeente Haarlem
· dinsdag 17 maart 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengt tot nader bericht:
Noorder Buiten Spaarne, Spaarne, Binnen Spaarne en het Zuider Buiten Spaarne.
(Haarlem, 17-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02247.0
Noordhollandsch Kanaal - Huigenvaart - Amstel - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (zuidelijk deel) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (westelijk gedeelte) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte); mededeling;
Ivm overige geldt het volgende:
De winterbediening wordt verlengd tot nader bericht.
(Noord-Holland , 16-03-2020)Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2020