Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) Overheidsvaartuigen
BEDIENING KUNSTWERKEN BLIJFT IN DE PROVINCIES VEELAL VOLGENS WINTERMAANDEN REGIEM ver in 2020

Bijgewerkt 29-05-2020

Bericht: 27-3-2020
Deze inzet van de CCR komt onder andere tot uitdrukking in de instelling van een speciale webpagina, die nuttige informatie biedt over de scheepvaart op de Rijn en de Europese binnenwateren.

Deze speciale webpagina is toegankelijk:
- via de homepage van de website van de CCR: https://www.ccr-zkr.org/ of
- via de volgende link: https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html

De pagina bevat informatie van:
- de CCR, zoals het besluit dat op 23 maart 2020 is aangenomen met betrekking tot "Uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie"
- de lidstaten van de CCR, zoals administratieve beslissingen
- de internationale organisaties en rivierencommissies, zoals de Europese Commissie, de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, de Donaucommissie, de Moezelcommissie en de Commissie voor het stroomgebied van de Sava evenals andere Europese staten
- andere relevante bronnen.

 

Bericht: 19.03.2020
De maatregelen vanwege het Covid-19 hebben ook forse impact op de binnenvaart.
We zijn ons bewust van de noodzaak om verschillende regels op te schorten en zijn daar nationaal en internationaal mee bezig.

We onderzoeken de mogelijkheden om de geldigheid van allerlei bemanningsdocumenten, -certificaten en –(deel)examens te verlengen tot na de crisis.
Natuurlijk gaan we ook na of de technische inspecties doorgang kunnen vinden en onderzoeken we de mogelijkheden om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen.
Vandaag hopen we een besluit te kunnen nemen in de CCR om de handhavende instanties op te roepen slechts te handhaven in die situaties waar de risico’s te groot zijn.

De aflossing van bemanning staat inmiddels ook onder druk.
Met de Europese Commissie is contact gezocht om te kijken of er een regeling voor het reizen van bemanningsleden gemaakt kan/moet worden.
Dit is al opgenomen in de richtlijnen die de Commissie gisteren publiceerde maar we bezien hoe dit in de praktijk uitgewerkt kan worden.

De infrastructuur en het transport over de binnenwateren is een vitaal proces dat we zo lang mogelijk zullen blijven ondersteunen.
Op dit moment is de ondersteuning van RWS nog 100% maar er wordt gewerkt aan een afschalingsmodel voor het geval er minder menskracht beschikbaar is.
Over de beschikbaarheid van de infrastructuur en aanverwante zaken zal RWS zelf de communicatie verzorgen.
Ook in de ons omringende landen is nog steeds voldoende capaciteit voor scheepvaartafwikkeling.
In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht. Relevante informatie wordt ook via de website van de CCR verspreid.

We zullen de informatieverstrekking op deze manier continueren op geschikte momenten.
Als er specifieke vragen zijn kunt u contact opnemen met mij of rechtstreeks met de relevante collega’s van mijn afdeling.

Ik wens u allen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Lucia Luijten
afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen

Rijkswaterstaat.2020.02513.4
Slochterdiep - Groeve, noordelijk gedeelte - Groeve - Rensel - Winschoterdiep - A.G. Wildervanckkanaal - Oude Eemskanaal - Aduarderdiep - Noord-Willemskanaal - Reitdiep - Reitdiep, Binnenhaven te Zoutkamp;
mededeling; stremming
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Stremming alle richtingen recreatievaart Slochtersluis
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Stremming alle richtingen recreatievaart Groevesluis-Noord
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Stremming alle richtingen recreatievaart Groevesluis-Zuid
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Rensel
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Rensel
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Winschoterdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Winschoterdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart A.G. Wildervanckkanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart A.G. Wildervanckkanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Oude Eemskanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Aduarderdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Aduarderdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Noord-Willemskanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Noord-Willemskanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Plataanbrug tot Dorkwerdersluis
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Plataanbrug tot Dorkwerdersluis
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Platvoetbrug tot Reitdiepbrug
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Platvoetbrug tot Reitdiepbrug
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
Recreatievaart die gebruik wil maken van de vaarwegen Rensel, Winschoterdiep, A.G. Wildervanckkanaal, Oude Eemskanaal, Aduarderdiep, Noord-Willemskanaal en Reitdiep
dient zich 72 uur van tevoren op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur aan te melden op telefoonnummer 06-11741667.
Brug en sluisbediening voor de recreatievaart vindt alleen plaats op werkdagen.
In het weekend kan de recreatievaart op deze vaarwegen geen gebruik maken van brug- en sluisbediening.
(Groningen , Inspectie Scheepvaart , 28-05-2020)

Rijkswaterstaat.2020.03409.3
Vaarwater naar Oostmahorn;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Robbengatsluis
· zaterdag 30 mei t/m woensdag 30 september 2020 Dagelijks 09:00 tot 17:00
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen beroepsvaart Robbengatsluis
· maandag 1 juni t/m woensdag 30 september 2020 Dagelijks 07:00 tot 18:00
- Oponthoud Robbengatsluis
· zaterdag 30 mei t/m woensdag 30 september 2020
Minimaal 72 uur vooraf aanmelden. - Maximaal 30 a 40 vaartuigen per dag op volgorde van aanmelding.
Beroepsvaart heeft tijdens deze maatregelen voorrang.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat 2020.03409.2 van 28-05-2020 is vervallen.
(Groningen , Inspectie Scheepvaart , 28-05-2020)

Rijkswaterstaat.2020.03284.1
Verbindingskanaal - Zuiderhaven te Groningen - A - Reitdiep;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Vaarwegen in de stad Groningen
· vrijdag 29 mei 2020 tot nader bericht
Vanaf vrijdag 29 mei 2020 worden tot nader bericht de bruggen op de volgende tijden bediend: - maandag t/m zondag: 09:30 – 15:30 uur - maandag t/m zondag: 18:00 uur – 19:30 uur alleen de bruggen op het Noord Willemskanaal tot aan de Zuiderhaven, de Zernikebrug, Hoogewegbrug, Berlagebrug en de Oosterhaven-brug.
Informatie: - informatiepunt marifoonkanaal 9, CP brugbediening
- informatiepunt telefoon 050-3188500, CP brugbediening
- informatiepunt telefoon 050-3678537, Havenkantoor
(Groningen , 2020-008 , 25-05-2020)

Op 13 en 14 mei 2020 zijn door diverse overheden bekendmakingen gekomen, dat er vanaf Hemelvaartsdag weer wordt overgegaan op zomerbediening, om die reden wordt hier gestopt met deze dagelijkse berichten, wanneer er eventueel weer een versombering in de bediening zal plaatsvinden zal dat hier weer worden geplaatst.

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2020