Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:    Stoomboten,
   Sleep- & Duwboten,
   (ex)    Overheidsvaartuigen   KLIK HIER ALS MENU BALK NIET    WERKT IN UW BROWSER.


Hierbij de droeve boodschap, dat in de avond van 12 oktober 2018 Wim van Heck is overleden.

Degenen die hem kenden, waren op de hoogte van zijn strijd tegen een onoverwinnelijke ziekte, die hij relatief lang heeft mogen strijden en waarbij hij tot op het laatst actief was met zijn hobby's.

Wim heeft heel veel gedaan om de jaarboekjes van Uitgeverij de Alk steeds weer te laten verschijnen.

Hoevelen van U hebben die boekjes Binnenvaart 20.. en/of Sleep en Duwboten 20.. deze eeuw niet aangeschaft.

Het onderhoud van de bestanden voor dergelijke uitgave is waarin Wim zich gespecialiseerd had, wij zijn hem dank verschuldigd voor de wijze waarop hij dit allemaal in stand hield.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verlies van Wim.                    Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2018


                

eXTReMe Tracker